قرارداد حقوقی کردن پروانه اشتغال و نکات آن
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۰۰:۴۰ eye 10102

شرکتهای حقوقی نظام مهندسی از کنار هم آمدن اعضای حقیقی تشکیل می‌شوند. بدین منظور شرکتهای حقوقی هر ساله با مهندسین حقیقی در رشته ها و پایه های مختلف عقد قرارداد می‌کنند تا از سهمیه آنها در قالب شخص حقوقی استفاده نمایند. معمولا قرارداد شرکتها با مهندسین به دو صورت منعقد می‌گردد. الف) عضو هئیت مدیره تمام وقت ب) عضو شاغل تمام وقت. هر یک از این دو نوع دارای مزایا و معایبی برای شرکت و مهندس می‌باشد. هر قرارداد دارای ارکانی است که بدون وجود آنها قرارداد منعقد نمی‌گردد. این ارکان عبارتند از:

1- عنوان قراداد
۲- نام و مشخصات کامل طرفین
۳- موضوع مورد معامله به طور مشخص
۴- قیمت مورد معامله
۵- مدت مورد معامله
۶- شروط ، تعهدات و تضمینات طرفین
۷- تعداد صفحات، نسخ و موارد قرارداد
۸- امضاء طرفین و شاهدین قرارداد

همواره مهندسین از امضای قرارداد با شرکتهای مهندسی دغدغه هایی دارند. اینکه ایا مسولیتی حقوقی در شرکت دارند؟ آیا به موقع پروانه آنها در صورت عدم تمدید قرارداد با شرکت آزاد می‌شود؟ و نکاتی از این قبیل....
به همین منظور سازمانا یک نمونه قرارداد استاندارد که ارکان قرارداد در آن رعایت شده و حقوق هر دو طرف در آن رعایت شده است را آماده کرده‌ و جهت استفاده و مطالعه پیش از عقد قرارداد در اینجا آورده است. البته ممکن است بر حسب ضرورت مهندس و شرکت بخواهند بر اساس شرایط خاص خود بندهای آن را تغییر دهند. لازم به ذکر است این قرارداد جهت عضویت مهندس به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت است. 

 

بسمه تعالی

توافق نامه عضو هیئت مدیره

 

این توافق‌نامه  در مورخ ........................... مابین شرکت ........................................... به نمایندگی آقای/خانم مهندس.................................................. به سمت مدیرعامل، با شماره ملی ................................ و نشانی: .......................................................................کدپستی: ................................ تلفن: .............................. که در این قرارداد، شرکت نامیده شده و آقای/خانم مهندس ................................. به شماره ملی: ..................................... و شماره پروانه نظام مهندسی: ...................................... و شماره عضویت نظام مهندسی: ....................................... و شماره شهرسازی: ................................ رشته مهندسی: ............................... به نشانی :................................................................................. کدپستی: ................................. و تلفن: ........................................که در این قرارداد مهندس نامیده می‌شود، منعقد گردید.

 

ماده 1: موضوع قرارداد

عبارت است از عضویت مهندس در هیئت مدیره شرکت به صورت خارج از شرکاء و تمام وقت و انتقال سهمیه پروانه حقیقی مهندس به شرکت در حدود ظرفیت و صلاحیت مهندس جهت ارائه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

ماده 2: مبلغ قرارداد و پرداخت

مبلغ قرارداد برابر ................................. تومان است که طی دو فقره چک یا نقداً، به شرح ذیل به مهندس پرداخت می‌شود:

 1. چک اول (یا نقد) به میزان50 درصد مبلغ قرارداد و همزمان با امضای قرارداد به تاریخ روز
 2. چک دوم (یا نقد) به میزان50 درصد مبلغ قرارداد همزمان با خوداظهاری مهندس در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 

ماده 3: مدت زمان قرارداد

مدت زمان قرارداد، یک سال شمسی از زمان امضای آن می‌باشد.

ماده 4: تعهدات شرکت

 1. شرکت متعهد می‌گردد تا مبلغ قرارداد را مطابق ماده 2 به مهندس پرداخت کند.
 2. شرکت متعهد می‌شود که با تهیه بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای برای شرکت جهت استفاده از آن در امور طراحی و نظارت، مسئولیت مهندس در شرکت را بیمه نماید.
 3. حین امضای قرارداد یا پیش از آن، چنانچه مهندس بخواهد سوابق مالیاتی و بیمه شرکت از جمله آخرین مفاصاحساب مربوط به بیمه و مالیات را مشاهده کند، شرکت متعهد است که آن‌ها را به رویت مهندس برساند. همچنین شرکت مکلف است کلیه حساب‌های مالیاتی خود را در دوره‌ی عضویت مهندس در هیئت مدیره، به صورت کامل پرداخت کرده و در صورت نیاز مهندس، خلاصه گزارش آن را تسلیم مهندس نماید. همچنین شرکت در قبال کلیه‌ی انواع بدهی‌های مختلف به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و نهادهای ذیربط، مسئول بوده و مهندس هیچ تعهدی در قبال آن‌ها ندارد.
 4. شرکت متعهد است در صورت خروج مهندس از شرکت، کپی روزنامه رسمی خروج مهندس از اعضای هیئت مدیره را تسلیم مهندس کند.

 

ماده 5: تعهدات مهندس

 1. مهندس موظف است حق عضویت مربوط به خود را به صورت سالیانه به سازمان نظام مهندسی استان تهران پرداخت کند و در صورت لزوم رسید آن را به شرکت ارائه دهد.
 2. مهندس متعهد است پروانه خود را قبل از پایان اتمام اعتبار آن تمدید نماید تا مشکلی برای فعالیت‌های شرکت ایجاد نشود. در غیر این‌صورت موظف به جبران خسارت و هزینه‌های وارد بر شرکت است.
 3. مهندس موظف است ضمن عقد این قرارداد، اصل پروانه و سایر مدارک مورد نیاز برای ورود به شرکت را در اختیار شرکت قرار دهد.
 4. مهندس هیچگونه ادعایی در مورد درآمدهای شرکت نداشته و مسئولیتی نیز در قبال ضرر و زیان شرکت به هر نحو نخواهد داشت.
 5. مهندس تعهدی در قبال امضای مدارک فنی و گزارش‌های شرکت نداشته مگر آن‌که توافق دیگری میان طرفین صورت گرفته باشد.
 6. مهندس تعهدی در قبال امضای اوراق تعهدآور یا اوراق عادی شرکت ندارد.
 7. مهندس متعهد است در تاریخ مقرر که از سوی سازمان نظام مهندسی و با هماهنگی شرکت اعلام می‌گردد، جهت امر خوداظهاری در سازمان نظام مهندسی حضور یافته و فرم‌های مربوطه را مهر و امضاء کند.
 8. چنانچه در هر مرحله از زمان قرارداد مشخص شود که پروانه مهندس دارای مشکل بوده و امکان استفاده از سهمیه مهندس در شرکت وجود ندارد، مهندس باید کل مبلغ قرارداد را به شرکت پرداخت کند.

 

ماده 6: شرایط تمدید، خاتمه و فسخ قرارداد

 1. شرکت و مهندس مکلف هستند حداقل دو ماه پیش از تاریخ اتمام قرارداد، نسبت به تعیین تکلیف قرارداد از جمله، تمدید یا خاتمه‌ی آن، یکدیگر را به صورت کتبی آگاه سازند.
 2. در صورتیکه هیچکدام از طرفین مطابق بند 1 ماده 6 عمل نکنند، قرارداد به اعتبار خود باقی مانده و مبلغ آن نیز 20 درصد افزایش خواهد یافت مگر اینکه توافق دیگری به عمل آید.
 3. چنانچه مهندس با رعایت بند 1 ماده 6 در انتهای قرارداد، خواستار خروج از شرکت باشد و یا شرکت تمایلی به تمدید قرارداد با مهندس نداشته باشد، شرکت می‌بایست حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تاریخ اتمام قرارداد، مهندس را از لیست پشت پروانه و هیئت مدیره خارج کند.
 4. در صورت عدم خروج مهندس از شرکت مطابق بند 3 ماده 6 در مدت تعیین شده، مهندس حق دارد به مراجع قانونی شکایت کرده و تقاضای جبران خسارت نماید و یا اینکه شرکت برای هر ماه گذشته از مهلت تعیین شده رضایت مهندس را جلب کند.
 5. مهندس قبل از اتمام زمان قرارداد نمی‌تواند از شرکت خارج شده مگر آنکه ضمن معرفی شخصی با میزان صلاحیت خود، رضایت شرکت را جلب کرده و یا آنکه به گونه دیگری بتواند رضایت شرکت را جلب کند.

 

ماده 7: رفع اختلاف

کلیه‌ی اختلافاتی که ممکن است در تعبیر و تفسیر و اجرای این توافق‌نامه پیش آید و از طریق مذاکرات یا مکاتبات به طور دوستانه حداکثر در مدت دو هفته حل و فصل نشود، در صورت عدم توافق از طریق مراجع قانونی حل و فصل خواهد گردید.

 

ماده 8: شمار نسخه‌های قرارداد

این قرارداد در هشت ماده و سه صفحه و دو نسخه تنظیم شده و به امضای طرفین رسیده‌ است و کلیه‌ی نسخ آن اعتبار واحد دارد.

 

                 نام و نام خانوادگی مدیرعامل                                                      نام و نام خانوادگی مهندس

                             مهر شرکت                                                                           مهر مهندس