نکات قرارداد حقوقی پروانه اشتغال به صورت عضو شاغل، هیئت مدیره یا مدیرعامل
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۱:۴۶ eye 1440

قرادادهایی که برای حقوقی کردن پروانه اشتغال بین مهندس و شرکت بسته می‌شوند معمولا به سه صورت هستند که پیش از انجام قرارداد بین شرکت و مهندس توافق می‌شود و در قرارداد نیز ذکر می‌گردد. این سه حالت عبارتند از عضو شاغل، هیئت مدیره یا مدیرعامل.

عضو شاغل
عضو شاغل هیچ مسئولیتی در شرکت نداشته و تنها شرکت به جهت افزایش متراژ انجام پروژه ها سعی در عقد این نوع قرارداد دارد. در این قرارداد خیال مهندس از هر جهت به لحاظ مشکلات فنی، مالیاتی، بیمه... که احیانا در شرکت پیش آید آسوده بوده اما دریافتی کمتری نیز از شرکت خواهد داشت. بنابراین باید مهندس بین کاهش مسئولیت و یا افزایش مبلغ قرارداد یکی را انتخاب کند. مبلغ قرارداد عضو شاغل کمترین مقدار بین سه حالت پیش گفته را دارد. همچنین نام عضو شاغل در روزنامه رسمی شرکت نیز نمی‌آید و مشخصات او به لحاظ ورود و خروج در شرکت تنها در نظام مهندسی ثبت می‌شود. لذا در مدت زمان کوتاهی پس از خود اظهاری، سهمیه او وارد شرکت می‌شود. لازم به ذکر است که شرکتها تمایل کمتری به عقد قرارداد عضو شاغل دارند زیرا تعداد کارهای عضو شاغل در حالت حقیقی و حقوقی هیچ تفاوتی ندارد و تنها افزایش متراژ به صورت ضریبدار برای شرکت ایجاد خواهد شد. تعداد کارهای مجاز مهندس در طی سال 10 عدد می‌باشد.

عضو هیئت مدیره

مسئولیت عضو هیئت مدیره در شرکتهای مسئولیت محدود که دارای بیمه مسولیت حرفه ای بوده و به عنوان شرکت مطمئن که پیش از این از آن یاد کردیم قابل توجه نیست و بیشتر مسئولیت متوجه مدیر عامل است و به ندرت در پرونده های محکومیت شرکت اعضای هیئت مدیره مسئولیت و محکومیت پیدا می کنند. مبلغ قرارداد عضو هیئت مدیره نسبت به عضو شاغل بیشتر است. همچنین باید مشخصات او در روزنامه رسمی شرکت ثبت گردد. این پروسه معمولا بین 15 تا 20 روز طول می‌کشد. پس از آن ورود و امر خود اظهاری مهندس در سازمان انجام می‌شود.

مدیرعامل
مدیرعامل شخصی است که پاسخگوی تمام فعالیتهای شرکت در برابر تمام اصول فنی، مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، ادارات دولتی، نهادها، شهرداری،... بوده و به نوعی بیشترین مسئولیت بین سه حالت پیش گفته را دارد. مبلغ قرارداد او به صورت قابل ملاحظه‌ای نسبت به دو حالت دیگر بیشتر است. معمولا کسانی که این نوع قرارداد را امضا می‌کنند خود به صورت دائم یا حداقل پاره وقت در شرکت مشغول بکار می‌شوند تا در جریان کامل امور شرکت قرار گیرند. مدیر عامل در درجه اول باید از وجود بیمه نامه مسولیت حرفه ای در شرکت مطمئن باشد و یا قرارداد ان را به محض ورود با یکی از شرکتهای بیمه عقد نماید. مدیر عامل باید در جریان کلیه امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و بدهی ها به این دو اداره قرارداشته باشد. ورود مدیر عامل به داخل شرکت همانند عضو هیئت مدیره در دو مرحله انجام می‌شود. ابتدا نام او در روزنامه رسمی شرکت در ادره ثبت شرکتها وارد شده و سپس در سازمان مرحله خوداظهاری را به عنوان مدیر عامل انجام می‌دهد. همچنین گزارشات مرحله ای نظارت پروژه ها را بررسی نماید. از انجا که باید نقشه های طراحی  را مهر و امضا کند، در جریان طراحی های انجام شده در شرکت قرار بگیرد و از صحت انجام آنها مطمئن شود. بهتر است قبول این مسولیت در شرکتهایی صورت گیرد که مهنس آشنایی خوبی با روند کاری آن شرکت داشته و از سالها قبل آن شرکت را می‌شناسد.