مراحل حقوقی کردن پروانه اشتغال در شرکت‌های حقوقی نظام مهندسی
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۳:۴۵ eye 2538

مراحل حقوقی کردن پروانه اشتغال در شرکت‌های حقوقی نظام مهندسی  به صورت خلاصه به شرح ذیل است:
1-عقد قرارداد بین مهندس و شرکت
2- تحویل پروانه، کپی کارت ملی و کپی شناسنامه برابر اصل از سوی مهندس به شرکت همزمان با قرارداد و دریافت پیش پرداخت توسط مهندس
3- مراحل اداری مربوط به ورود مهندس به شرکت در اداره ثبت شرکتها به عنوان عضو هیئت مدیره به صورت شریک یا خارج از شرکاء ( این مرحله در حدود 20 روز کاری زمان می‌برد.)
4- ارسال لیست ورود و خروج مهندسین از شرکت به سازمان نظام مهندسی جهت بررسی ظرفیت شرکت جهت ورود و خروج اعضاء
5- تعیین یک روز توسط سازمان نظام مهندسی برای حضور مهندس در سازمان جهت امر خوداظهاری
6- تحویل برگه خوداظهاری و پروانه مهندس به سازمان توسط شرکت جهت بایگانی
7- پس از 40 روز کاری پروانه جدید با اسامی جدید پشت پروانه صادر می‌گردد.