خروج از ظرفیت پروژه های نیازمند صدور و ارایه تضمین کیفیت توسط شرکت مجری
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۴:۴۷ eye 518

طی اقدامی در راستای نظم بخشیدن به امور مهندسی و حفظ و نگهداری از حقوق حرفه‌ای اعضا و کارفرمایان محترم و نیز اهمیت تسهیل فرایند خروج پروژه از ظرفیت ناظران، در مورد پلاک‌های ثبتی که خروج آنها از ظرفیت مهندسان ناظر مستلزم صدور و ارایه تضمین کیفیت به وسیله شرکت مجری می‌باشد، قرار بر آن شده است که کلیه ناظران پروژه به جز ناظر هماهنگ‌کننده با تایید و بارگذاری گواهی امضا و گواهی اتمام عملیات ساخت توسط سازمان نظام مهندسی، نسبت به خروج از ظرفیت خود اقدام نمایند. این در حالی است که ناظر هماهنگ‌کننده عمران یا معماری منوط به صدور و ارایه گواهی تضمین کیفیت توسط مجری پروژه می‌باشد.

در این صورت، فرآیند خروج از ظرفیت ناظر هماهنگ‌کننده عمران یا معماری پس از گواهی امضا تا زمان صدور و ارایه گواهی تضمین توسط مجری و تایید سازمان، متوقف شده و ضمن اطلاع رسانی، امکان درج رمز و شناسه تصدیق برای وی، فراهم نخواهد بود.

ارایه تعهد کتبی توسط ناظر هماهنگ‌کننده عمران یا معماری، مبنی بر عدم ارایه گواهی پایان‌کار به کارفرما تا زمان ارایه گواهی تضمین کیفیت برای شرایطی که تعداد کار ناظر هماهنگ‌کننده عمران یا معماری  ۸ پروژه باشد و ناظر نیاز به خروج پروژه به منظور اخذ پروژه‌ای جدید داشته باشد، میسر می‌باشد.

توصیه اکید برآن است که ناظران هماهنگ‌کننده عمران یا معماری با رعایت موارد فوق، از ارایه گواهی اتمام عملیات به کارفرمایان پیش از تکمیل فرآیند مذکور خودداری نمایند.