تمدید ظرفیت اشتغال سال 1398 افراد حقوقی و دفاتر مهندسی
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۴:۵۰ eye 289


مطابق ابلاغیه سازمان نظام مهندسی استان تهران، به دلیل اپیدمی ویروس کرونا و در راستای کاهش مراجعات حضوری و از سویی به دلیل آنکه امکان تعطیلی مکرر دستگاه‌های مرتبط تا پایان سال برقرار است، ظرفیت اشتغال سال 1398 اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی موضوع ماده 13 آئین‌نامه اجرایی قانون نظپام مهندسی و کنترل ساختمان و بندهای 5-3 و 6-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بی استفاده شده است. در جهت حمایت از مهندسان پیشنهاد شده تا اقدامات لازم برای تمدید ظرفیت اشتغال سال 1398 کلیه اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی تا پایان اردیبهشت سال 1399 صورت پذیرد.