کار با مهندسان حقیقی به عنوان عضو هیئت‌مدیره؟ یا عضو شاغل؟
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۵:۵۵ eye 317

چرا شرکت‌های حقوقی تمایل دارند که با مهندسان حقیقی به عنوان عضو هیئت‌مدیره قرارداد ببندند و مهندسان تمایل به عضو شاغل دارند؟    
اگرچه مبلغ پرداختی به عنوان عضو هیئت‌مدیره از سوی شرکت‌ها به مهندسان معمولا در حدود سه الی چهار میلیون بیشتر است و باید برای مهندسان این رقم جذابیت ایجاد نماید، اما نگرانی از داشتن مسئولیت‌های هیئت‌مدیره در شرکت‌ها آن‌ها را به این سمت سوق می‌دهد که با دریافت مبلغ کمتر، هیچگونه مسئولیتی در امور شرکت نداشته باشند. با این وجود شرکت‌ها تمایل دارند با پرداخت هزینه بیشتر باعث شوند تا عضو وارد شده در شرکت به عنوان هیئت‌مدیره باشد تا تعداد کارهایی که در اثر حقوقی کردن پروانه شخص حقیقی وارد شرکت می‌گردد نصف نشود. لازم به توضیح است که ضریب موثر عضو شاغل و عضو هیئت‌مدیره یکسان است ولی تعداد کارهای عضو شاغل نصف تعداد کارهای عضو هیئت‌مدیره می‌باشد.