توقف پذیرش حضوری بخش‌های ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی استان تهران از 24 اسفند
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۴:۳۷ eye 295

توقف پذیرش حضوری در تمام بخش‌های ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی استان تهران از مورخ 24 اسفند ماه   98 

  روش‌های جایگزین:

  مراجعه به سایت nazeran.tceo.ir

  تماس با شماره تلفن 42644