تعطیلی سازمانهای نظام مهندسی استان های کشور تا 15 فروردین 99
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۲۳:۰۹ eye 307

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کل کشور، جناب آقای مهندس خرم، طی نامه ای به روسای نظام مهندسی کل استانها، به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در سازمانهای نظام مهندسی کل کشور و رعایت حال کارکنان سازمانها و مهندسان محترم، از مورخ 98/12/25 الی 99/1/15 کلیه سازمانهای نظام مهندسی کشور را تعطیل نمودند.