برگزاری نخستین همایش ملی مسکن پایدار در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۹ در تهران
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۴:۱۰ eye 302

نخستین همایش ملی مسکن پایدار در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۹ توسط دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.

محورهای همایش از دو بخش اصلی و فرعی تشکیل شده است.

الف- محورهای اصلی

 • نقش اقلیم در طراحی مسکن
 • معماری اسلامی و ارتباط آن با طراحی مسکن
 • تاثیر طراحی مسکن بر راحتی و آسایش خانواده
 • تاثیر چیدمان، رنگ، نور و دید در طراحی مسکن
 • نقش آکوستیک و عایق‌بندی در طراحی مسکن
 • تاثیر تهویه، سرمایش، گرمایش ساختمان و انرژی بر کیفیت مسکن
 • تاثیر تفکرات معماری غربی بر طراحی مسکن ایرانی
 • بازشناسی الگوهای مسکن ایرانی
 • تبیین شاخص ها و اصول مسکن ایرانی
 • تاثیر زندگی در مسکن امروزی بر روح و روان ساکنین
 • تاثیر فضای سبز در طراحی مسکن
 • نگاه تطبیقی به مسکن سنتی و مدرن در ایران
 • برسی مقوله ی روانشناسی محیط در طراحی مسکن
 • هویت و طراحی مسکن
 • بررسی مقوله نمای شهری و مصالح در طراحی مسکن
 • نقش تکنولوژی در طراحی مسکن امروز
 • تاثیر ایمنی و بهداشت ساختمان در طراحی مسکن
 • رابطه ی صنعتی سازی و طراحی مسکن
 • تبیین مسکن سالم و مسکن اجتماعی
 • بررسی مسکن مهر در ایران
 • بررسی نقش انعطاف پذیری در مسکن
 • بررسی الگوهای مسکن موقت پس از سانحه

ب- محورهای فرعی

 • روانشناسی محیطی و اکولوژی
 • جامعه شناسی و معماری
 • معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری
 • مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در معماری