اراضی اختصاص یافته به تعاونی‌های غیرفعال به طرح اقدام ملی مسکن اختصاص می‌یابد!
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۳:۳۱ eye 287

برای حل مشکلات تعاونی‌های مسکن مهر در کشور تصمیم بر آن شده است که اراضی اختصاص یافته به تعاونی‌های غیرفعال به طرح اقدام ملی مسکن اختصاص ‌یابند. از این رو، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از همکاری دو وزارتخانه راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار داشت: اراضی سازمان ملی زمین و مسکن که در سال‌های گذشته برای ساخت و ساز از طریق تعاونی‌ها به مسکن مهر اختصاص یافته بودند، باید فعال باشند و طبق زمان‌بندی مورد نظر اجرا شوند. این بازه زمانی مورد نظر عموما یک سال است به طوری که با آغاز فرایند تحویل زمین از سوی سازمان ملی به تعاونی‌ها فرصا یک ساله طراحی، اخذ پروانه و اجرای عملیات ساخت و ساز آغاز می‌شود. تعاونی‌ها ملزم به آغاز عملیات اجرایی در بازه معین شده هستند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: زمین‌هایی که در اختیار تعاونی‌ها قرار گرفته بود، از نظر میزان پیشرفت پروژه در طرح اقدام کلی پایش شده‌اند و به تعاونی های غیرفعال اخطار دادیم تا اگر در مدت زمان تعیین شده ساخت و سازها آغاز نشود زمین‌ها و اراضی دولتی سازمان ملی از آن تعاونی ها گرفته می‌شود و در اختیار استان‌هایی که  طرح اقدام ملی را انجام می‌دهند قرار خواهد گرفت

در خصوص تعاونی‌ها که آغاز به کار عملیات ساختمانی دارند، اما بعد از مدتی آن را رها کرده و عملمیات ساختمانی در آن ادامه پیدا نمی‌کند، اگر پیشرفت ۲۰ تا ۳۰ درصدی اولیه دارد و کار خوابیده است یا توقف عملیات ساختمانی به دلیل اختلاف مربوط به پلاک زمین است، بنابراین در شهرداری‌ها باید حل و فصل شود و قابل رفع است. همچنین، چنانچه زمین دارای معارض حقیقی و یا حقوقی باشد نیز از نظر سازمان موجه است و بدین معنا، پروژه به اختیار افراد نخوابیده است.