ممنوعیت قانونی واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰۹:۱۸ eye 300

بر اساس اعلام معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي هر گونه واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، تحت هر یک از عناوین حقوقی، غیرمعتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی دارد. ارزش معاملاتی برای ثبت‌نام اولیه طرح اقدام ملی مسکن وجود ندارد و این ثبت‌نام دلیل موجهی برای تخصیص قطعی واحدهای مسکن ملی به افراد نمی‌باشد، لذا هر گونه خرید و فروش بر اساس ثبت‌نام اولیه غیر قانونی تشخیص داده می‌شود.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی اطلاعیه‌ای به افرادی که به هر طریقی اقدام به واگذاری امتیاز خود به غیر نمایند تذکر داد که این اقدام غیر معتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی دارد. در این شرایط امتیاز آن‌ها باطل می‌گردد و خریدار از هیچ نوع حقی نسبت به مسکن بهره‌مند نخواهد شد.