ساعات کاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ایام قدر
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۵:۴۱ eye 228

ساعات کاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ؛در ایام شب های قدر و به تبعیت از اتخاذ تصمیم‌ هیات دولت با دو ساعت تاخیر در روزهای چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت (۱۹ رمضان)ویکشنبه ۲۸ اردیبهشت (۲۳ رمضان) ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان ،برای راحتی و سهولت اینکه کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بتوانند به مراسم و اعمال ارزشمند شب‌های قدر برسند و در انجام مراسم پر فیض و برکت شب‌های قدر دغدغه نداشته باشند،شروع فعالیت سازمان در روزهای ۲۴ و ۲۸ اردیبهشت ماه با دو ساعت تاخیر ،ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.