راهنمای ارسال الکترونیکی دفترچه اطلاعات ساختمان، فایل های طراحی، فرم درخواست تعهد بارگذاری نقشه
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۰:۱۷ eye 312

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ایمیل tceo.notebook@gmail.com را به مالکانی که دفترچه اطلاعات ساختمان خود را قبل از تاریخ 24 اسفندماه سال جاری دریافت کرده‌اند، معرفی کرده است تا اسکن شش صفحه اول را که توسط مهندسان طراح (دارای مهرو امضای مهندسان طراح مطابق راهنمای ارائه شده) تکمیل شده است به این آدرس ایمیل ارسال نمایند. این در حالی است که آدرس الکترونیکی http://survey.tceo.ir/ برای پرونده‌هایی که تا کنون موفق به دریافت دفترچه اطلاعات ساختمان نشده‌اند، معرفی شده است. ایشان با مراجعه به این آدرس می‌توانند دفترچه مذکور را دانلود و پس از طی مراحل فوق، فایل اسکن شده را به آدرس ایمیل اعلام شده ارسال نمایند.

در صورت ارسال فایل‌های طراحی برای واحد کنترل نقشه، دقت گردد که فایل‌های مذکور را به همراه نامه سربرگ دار شرکت با امضای مدیر عامل از سامانه مکاتبات الکترونیکی ارسال نمایید. اگر نیاز به آپلود مدارکی بیش‌تر از آنچه در فضای بارگذاری اجازه داده شده است بودید، بایستی فرم پیوست تکمیل و به همراه نامه سربرگ دار شرکت با امضای مدیر عامل از سامانه مکاتبات الکترونیکی ارسال گردد.

در خصوص فایل‌های پایدارسازی گود، از آنجا که حجم این فایل‌ها بالا است، ضروری است تا پس از ارسال الکترونیکی نامه از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی، موارد مورد نیاز به ایمیل tceo.office@gmail.com از طریق گوگل درایو ارسال گردد.

توجه: تصویرنامه ارسالی از طریق سامانه مکاتبات اداری بایستی به صورت مجدد به همراه فایل‌ها از طریق گوگل درایو ارسال شود.

مدارک لازم جهت ارسال توسط گوگل درایو :(Google Drive)

1- تصویر نامه ارسالی از طریق سامانه مکاتبات ادارای

2- فایل های طراحی گود با نرم افزارهای ژئوتکنیکی شامل تحلیل پایداری به روش تعادل حدی و تحلیل تغییر شکل به روش المان محدود

3- فایل دفترچه محاسبات شامل گزارش کامل از مشخصات پروژه، نحوه انجام طراحی (طراحی facing plate ها، دوغاب، شاتکریت، نیل، انکر، تای بک و ...) آئین نامه‌های مورد استفاده در طراحی، خروجی های نرم افزار و ...

4- فایل و اسکن نقشه‌های پایدارسازی (نقشه‌ها بایستی ممهور بوده و امضاء شده باشند).

5- گزارش طراحی زهکش‌ها (فایل و اسکن پرینت با مهر و امضاء)

6- گزارش کامل و ارائه پلان از وضعیت همجواری‌ها، چاه‌ها و قناتذهای منطقه (فایل و اسکن پرینت با مهر و امضاء)

7- فایل گزارش ژئوتکنیک