دریافت گزارش ناظران آبفا و برق اماکن قبل از ثبت گزارش اتمام کار ساختمان
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۱:۱۸ eye 299

بر اساس اطلاعیه سازمان نظام مهندسی استان تهران، در پروژه های تک ناظره، ناظر پروانه موظف است درصورت ارائه گزارش ناظران تاسیسات آبفا و برق اماکن، نسبت به دریافت و ثبت موارد در گزارش مرحله‌ای اقدام نمایند. لازم به ذکر است که عدم اقدام لازم، تبعات انتظامی و حرفه‌ای در بر خواهد داشت.