عوارض صدور پروانه ساختمانی در دو ماه ابتدای سال ۹۹ با نرخ سال ‌۹۸ محاسبه می‌شود.
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۲:۲۲ eye 293

پیشنهاد رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران مبنی بر دریافت عوارض ساختمانی در دو ماهه اول سال ۹۹ بر مبنای نرخ سال ۹۸ به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

به منظور کمک به مودیان شهرداری، کاهش مراجعات حضوری شهروندان به دلیل شیوع بیماری کرونا، تحت تاثیر قرار گرفتن ساخت و ساز شهری و در راستای کمک به مدیریت بیماری کرونا، طرح دو فوریتی «دریافت عوارض ساختمانی در دو ماهه اول سال 99 بر مبنای نرخ سال 98»  در جلسه شورای شهر تهران از سوی  محمد سالاری ارائه شد و پس از بحث و بررسی به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.