معرفی سازمانا

سازمانا یک سایت تخصصی برای مهندسان و کارفرمایان است که در بستر آن بتوان نیازهای مرتبط با امور مهندسی و کاری خود بویژه در رشته ساختمان را مرتفع کنند. این سایت با هدف ایجاد رابطه مناسب کاری بین شرکت‌ها، کارفرمایان و مهندسان در زمینه امور نظام مهندسی و امور شغلی ایجاد گردیده است. سازمانا دارای ماژولهای مختلفی همانند ماژول ارائه خدمات مشاوره مجری، ماژول ارائه خدمات مشاوره پروانه اشتغال، ماژول ارائه خدمات مشاوره برگه سبز طراحی ساختمان، ... است که هرکدام برای مرتفع ساختن قسمتی از نیازهای کسانی که به نحوی در امور ساخت و ساز هستند طراحی شده است. استفاده از سازمانا ساده بود و کاربران می‌توانند با صرف حداقل زمان به خواسته خود برسند.

سازمانا چگونه کار می‌کند؟
ثبت نام
ثبت نام کنید.
جستجو
خدمت موردنظر را جستجو و انتخاب کنید.
اپراتور
منتظر تماس و هماهنگی اپراتور باشید.
موفق
از خدمات استفاده کنید.
اخبار و مقالات